Bli medlem

Du som är anställd eller pensionär i Handelsbanken blir medlem i HandelsbanksHistoriska Sällskapet genom att mejla till vår gruppbrevlåda hhis@handelsbanken.se.

Ange Förnamn, efternamn och e-postadress. Det är viktigt att du anger den e-postadress du vill att vi ska nå dig på!

Den som blir medlem registreras i föreningens medlemsregister. Ändamålet med registret, förutom att tjäna som medlemsregister, är endast att vara adressbas för e-postutskick av inbjudningar, medlemsbrev och annan information till alla medlemmar.

Som medlem kommer du, efter du skickat in din anmälan, att få ett särskilt lösenord och därmed möjlighet till viss utökad information om webbplatsen.

Tillbaka till startsidan